Aankondigingen

NIEUW : een online platform voor radioamateurs om artikelen, meestal tweedehands, te koop aan te bieden of te zoeken.

Forum regels

Welkom op het "tweedehandsplatform" van ON4MLB.

Dit online platform is enkel voor erkende en gelicentieerde radioamateurs, die online een mogelijkheid zoeken, om bepaalde artikelen die met radioamateurisme te maken hebben, te verkopen of via deze weg te zoeken.

Indien u registreert op deze site, moet u de privacyverklaring, auteursrechten & disclaimer lezen en ga u hiermee akkoord. Zo niet dient u deze site te verlaten.

Klik hier om de privacyverklaring, auteursrechten & disclaimer te lezen.

Als u registreert op deze site, is het niet toegelaten en ten strengste verboden, teksten, logo's, afbeeldingen, foto's, video's, geluidsopnames, muziek en andere, dewelke auteurrechtelijk beschermd zijn,op deze site te plaatsen.

Als u deelneemt aan de activiteiten op deze site en artikelen wenst te verkopen,
neem er dan kennis van dat :

  • noch ON4MLB, noch de webbeheerder, verantwoordlijk is voor de te koop aangeboden artikelen;
  • de koper steeds een gelicentiëerd radioamateur moet zijn;
  • de koper alle artikelen aankoopt “in staat van bevinding”;
  • de meeste artikelen tweedehands en gebruikt zijn;
  • de betaling enkel cash en in euro mogelijk is bij overname;
  • er na de aankoop geen enkele discussie en verhaal mogelijk is;
  • er geen enkele vorm van garantie of waarborg verleend wordt.

Je kan niet alleen artikelen te koop aanbieden op deze site, maar je kan ook artikelen online plaatsen die je zoekt.

Noch ON4MLB, noch de webbeheerder, zijn verantwoordelijk voor het verder verloop en de verdere afwikkeling van de online verkoop en de online communicatie en andere communicatie en/of overeenkomsten tussen de verkoper en de koper.

Forum footer

Powered by FluxBB